Jak aktualizować ?

PROCES POBIERANIA UAKTUALNIENIA PROGRAMU "PIEKARNIA" ZE STRONY INTERNETOWEJ I UAKTYWNIENIA PROGRAMU
 1. W katalogu C:\Program Files\AXEL zakładamy katalog: FTPNW
 2. W katalogu C:\Program Files\AXEL\FTPNW zakładamy katalog: Kopia
 3. Z katalogu C:\Program Files\AXEL kopiujemy do katalogu C:\Program Files\AXEL\FTPNW\Kopia całą zawartość katalogu.

  Baza.mdb (najczęściej nazwa piekarni lub nazwisko). Program przed wykonaniem konwersji programu może wykonać kopię zapasową - należy twierdząco odpowiedzieć na pytanie o kopię zapasową bazy danych jeżeli nie wykonaliśmy jeszcze kopii.

 4. Usuwamy zawartośc katalogu C:\Program Files\AXEL\FTPNW za wyjątkiem plików z rozszerzeniem MDB, M14, M13, M12, M11, M10, M* HTML, HTM, DOC, BAT
 5. Uruchamiamy przeglądarkę internetową
 6. Wpisujemy adres: www.axelfhu.com.pl
 7. Uaktywniamy klawisz: Uaktualnienia
 8. Klikamy lewym klawiszem myszy na numerze wersji np. 5.65.B.1
 9. W przypadku otwarcia okna: Pobieranie pliku i zapytania: Zapisać ten program na dysku, klikamy lewym klawiszem myszy na klawisz OK.
 10. W okienku: Zapisz w: wybieramy miejsce gdzie chcemy umiejscowić plik. Zaleca się zapisywanie w stworzonym katalogu C:\Program Files\AXEL\FTPNW
 11. Klikamy lewym klawiszem myszy na klawiszu: Zapisz
 12. Po ściągnięciu pliku (lub kilku plików wg zaleceń na stronie) zamykamy wszystkie okna
 13. Upewniamy się że wszyscy użytkownicy programu "Piekarnia" wylogowali się z niego - tak aby nikt nie pracował w programie podczas instalacji nowej wersji programu.
 14. W katalogu C:\Axel\Uaktualnienia klikamy dwa razy lewym klawiszem myszy na pliku który przed chwilą pobraliśmy
 15. Zaznaczamy wszystkie pliki, które znajdują się w oknie. Z menu Plik wybieramy opcję wyodrębnij.
 16. W otwartym oknie na pytanie gdzie ropakować wskazujemy mu miejsce gdzie znajduje się aplikacjia (C:\Program Files\AXEL lub do katalogu, w którym zainstalowany jest program na serwerze ).
 17. Jeśli występuje błąd kopiowania, oznacza to, że któryś z użytkowników nie zakończył pracy z programem.
 18. Uruchamiamy program na jednym stanowisku, najlepiej na serwerze.
 19. Jeżeli program otworzy się w oknie logowania z użytkownikiem "Konwersja" należy wpisać hasło konwersji (podane przez operatora w firmie AXEL )
 20. Następnie możemy się zalogować do programu.
 21. Pierwsze uruchomienie programu - na każdym stanowisku pracy - będzie trwało kilka minut.
 22. Pozwalamy innym użytkownikom sieci na korzystanie z programu.

Powrót