ZMIANA STAWEK VAT OD 1.4.2024, jak to wykonać ?

od wersji 2403, dodano komunikat informujący o zmianie stosowania ulgi

Dodano komunikat informujący o zmianie stosowania ulgi oraz kosztów uzyskania w przypadku, wypłaty w dniach po ustaniu umowy.

Od wersji 2403, Kadry, Ulga przy umowie zleceniu

Domyślnie dla zleceniobiorców, po naciśnięciu  nowy  w danych innych ulga podatkowa ustawi się na brak. Aby uniknąć błędów w stosowaniu dla dodatkowych umów cywilnych.

Aktualizacja parametrów płacowych

Zaktualizowano parametry płacowe

4 Minimalne stawki uczniów I rok nauki 2024-03-01 603,23
5 Minimalne stawki uczniów II rok nauki 2024-03-01 678,63
6 Minimalne stawki uczniów III rok nauki 2024-03-01 754,04
70 Najniższa emerytura 2024-03-01 1780,96
51 Średnia krajowa 2024-03-01 7540,36
52 Średnia krajowa z wypłatami z zysku 2024-01-01 7767,85
61 Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego 2024-04-01 107,6

Podane parametry,  można zaktualizować poprzez  pobranie uprawnień.
Po pobraniu uprawnień wejść w menu Kadry i Płace -> konfiguracja  -> Słowniki płacowe -> menu: parametry płacowe. Jeśli po wgraniu uprawnień nie będą aktualne należy nacisnąć przycisk “Aktualizuj parametry”

Axel gotowy na ksef

Program axel został przełączony na środowisko demonstracyjne w ksef. przełaczenie na stanowisko produkcyjne nastąpi automatycznie 1.VII.2024.

ksef licencja

program w ramach wersji (potrzeba mieć aktualizację do wersji przynajmniej 2312) generuje pliki ksef w xml i mozna je sobie wciągnąć do serwera ministerstwa.

jak chcemy żeby program tez wysyłał to trzeba kupić moduł ksef online za 920 Netto