Szanowni Państwo !

Oferowany przez naszą firmę program “AXEL” powstał na bazie doświadczeń zdobytych przez naszych informatyków z pracy w piekarniach, cukierniach (nie tylko na stanowiskach informatycznych). Stąd posiadamy dogłębną znajomość tematu, co pozwala nam na tworzenie rewelacyjnego programu. Program pozwala na wykonanie każdej czynności księgowo-materiałowej jaką codziennie wykonują Państwo ręcznie.

Jak dowodzą badania przeprowadzone u naszych klientów czas potrzebny na wykonanie codziennych czynności uległ skróceniu o:

42%

Zachęcamy do przeczytania poniższego skróconego opisu programu:

MODUŁY:

 • ZAMÓWIENIA: Pozwala na wystawianie dokumentów zamówień, sprzedaży, w tym także dokumentów zbiorczych na podstawie dowodów dostaw i zwrotów oraz korekt. Można wprowadzać dokumenty zakupowe – w tym także na podstawie dokumentów magazynowych – np. rozliczenia z OSM, oraz wystawiać faktury VAT RR (rozliczenia z rolnikami). Możliwa jest też ewidencja rachunków i umów. Program automatycznie generuje korekty na podstawie przeterminowanych dowodów zwrotu. Możliwe jest ustanowienie okresów rozliczenia dokumentów zbiorczych z odbiorcami. Program uwzględnia także rabaty dotyczące zarówno dokumentów magazynowych jak i sprzedaży. Rabaty można przyznawać w stosunku do pozycji jak również w stosunku do całości dokumentu. Moduł handlowy jest przystosowany do rozliczeń kasowych i podatkowych. Możliwe jest także wygenerowanie dowolnej ilości cenników (każdy kontrahent może mieć inny cennik lub przynależeć do jednej z wielu grup cenowych).
  Do kontrahentów możemy także przypisać kierowców w celu wykonania szeregu wydruków po sprzedażnych i po produkcyjnych w rozbiciu na trasy – np. rozpis rozwozu towaru. Moduł handlowy jest wyposażony w szeroki wachlarz numeracji dokumentów. Numery dokumentów mogą zależeć od kierowcy, od numeru zmiany produkcyjnej. Mogą narastać w stosunku miesięcznym, rocznym lub być naliczane niezależnie od okresu. Ze względu na specyfikę pracy w piekarniach, cukierniach program posiada rozbudowane, okresowe szablony zamówień.
 • ZESTAWIENIA: Umożliwia w prosty sposób wydobyć z modułu handlowego statystyczne informacje świadczące o kierunku rozwoju naszej firmy. Ze względu na dokumentowo zorientowaną budowę modułu handlowego możliwe jest skonstruowanie zestawienia okresowego (dzień, tydzień, miesiąc, rok) będącego zbiciem danych. Zestawienia mogą być grupowane po asortymencie, kontrahentach, grupach towarowych, kierowcach, dokumentach, okresie. Istnieją także specjalistyczne zestawienia porównujące dostawy i zwroty.
 • KALKULACJE: Pozwala w prosty sposób wyliczyć ceny produktów produkowanych oraz towarów handlowych. Przypomina o konieczności zmian cen aby nie doprowadzić do strat. Moduł uwzględnia koszty bezpośrednie, pośrednie, sprzedaży, transportu oraz inne dowolnie zdefiniowane.
 • SPRZEDAŻ: Pozwala generować dokumenty rozchodowe, takie jak dowodów dostaw i zwrotów, dowody przyjęć i zwrotów, rozchody i przychody wewnętrzne (sklepy przynależne do firmy). Kolekcja asortymentu podzielona jest na towary handlowe i produkcyjne, surowce, koszty, usługi. Generowanie remanentu oraz inwentaryzacji jest możliwe w dowolnym okresie czasu. Z poziomu magazynów możemy przeglądać wygenerowane dokumenty ustanawiające dany stan magazynowy, zarówno bezpośrednio jak i z poziomu receptur jakie tworzą dany asortyment.
 • PRODUKCJA i MAGAZYNY: Pozwala generować zużycie surowców i kontrolować stany magazynowe. Moduł nie musi pracować w oparciu o zamówienia, stąd możliwa jest produkcja “dodatkowa”. Wynikająca z zapotrzebowania produkcja jest automatycznie przekazywana w postaci wydruków dla piekarzy,cukierników. Moduł wylicza koszty produkcyjne jak i wykazuje zapotrzebowanie na surowce (w rozbiciu na półprodukty i surowce).
 • FINANSE: Pozwala kontrolować przepływ gotówki w firmie jak również operacje bankowe naszych kont. Moduł potrafi rozliczać dokumenty finansowe, ale możliwe jest też rozliczanie kwotowe i ilościowe dokumentów magazynowych. Można te operacje przeprowadzać zbiorczo lub w rozbiciu na kierowców dostarczających lub odbierających towar. Moduł współpracuje z internetowym systemem ELIXIR. Możliwa jest także dekretacja dokumentów wystawianych jako “niezależne dokumenty kasowe” w przypadku chwilowego braku dokumentów od dostawcy lub odbiorcy, przez co możliwe jest przyjmowanie i wydawanie gotówki bez konieczności wystawienia dokumentów zakupowych i sprzedażnych.
  Istnieje możliwość prowadzenia wielu kas jak również wprowadzania wyciągów z wielu banków niezależnych od siebie.
 • KSIĘGI: Pozwala samodzielnie rozliczać księgowo firmę (MAŁA i DUŻA KSIĘGOWOŚĆ). Jest zbudowany jako część składowa programu “AXEL” przez co nie jest potrzebne dwukrotne wprowadzanie tych samych dokumentów lub dokonywanie importów. Dane wprowadzane są z dokumentów zakupów i sprzedaży bezpośrednio po ich wprowadzeniu. Możliwe jest też wprowadzanie danych nie pochodzących z modułu handlowego (delegacje, koszty pocztowe itp.). Moduł rozlicza środki trwałe (amortyzacje), samochody prywatne i służbowe oraz PŁACE.
 • PŁACE ,KADRY: Pozwala obliczyć wypłaty pracowników rozliczanych na zasadach ryczałtu, akordu, umowy zlecenia i o dzieło. Możliwe jest też rozliczanie uczniów. Program umożliwia tworzenie: kartotek pracowników i zarobkowych, ewidencja umów osobowych, bezosobowych, ewidencję uczniów, zasiłków i świadczeń ZUS, urlopów, list płac, nieobecności, obecności, szkoleń BHP, badań lekarskich oraz szkoleń.
  Jest połączony bezpośrednio z Płatnikiem ZUS. Generuje dokumenty rozliczeniowe z Urzędem Skarbowym. Program jest zbudowany w oparciu o obowiązujące przepisy (ZUS, US).