PROCES POBIERANIA UAKTUALNIENIA PROGRAMU “AXEL”

Najlepiej aktualizować z poziomu programu:
Podczas logowania wybieramy użytkownika administrator i podajemy hasło. NIE naciskamy zatwierdź.(zaloguj)
Wybieramy menu Nowe wersje i zaznaczamy właściwą opcję.. czyli:
-Jeśli chcemy pobrać aktualizację do bieżącej wersji (poprawkę itp) to dajemy poprostu dalej
-Jeśli chcemy pobrać nowszą wersję to wybieramy opcję aktualizacja wg podanego miesiąca i wpisujemy rok i miesiąc w formacie RRMM,jeśli wersji takiej nie będzie nic się nie stanie poprostu program nie pobierze aktualizacji
-Jeśli wcześniej nagraliśmy pliki na płytkę lub do dowolnego katalogu to możemy zaktualizować program z tego katalogu wybierając opcję ‘aktualizuj z podanej lokalizacji’ , wskazujemy katalogi i naciskamy ok

We wszystkich przypadkach program sprawdzi jaka wersja jest aktualnie na serwerze i poprosi o akceptację (jak pobieramy z katalogu to może nie by tej informacji)

Po pobraniu program jeszcze raz poprosi o potwierdzenie aktualizacji – można się jeszcze wycofać

Jeśli zatwierdzimy to program poprosi o ponowne uruchomienie (JAKO ADMINISTRATOR WINDOWS- PRAWY PORZYCISK MENU MYSZKI)

Jeśli po ponownym uruchomieniu pokazał się użytkownik konwersja to prosimy wszystkich o opuszczenie programu i wpisujemy hasło administratora
Jeśli uruchamiamy program typu POS to program nie zapyta o konwersję tylko ją wykona – umożliwia to uatomatyzację pobrania wersji jednym kliknięcem z centrali ( na serwerku wymiany danch z pos klikamy – zamówi aktizację wersji na POS )

Po zakończeniu konwersji można pracować dalejJeśli z różnych powodów nie możemy pobrać aktualizacji z poziomu programu to można też wykonać aktualizację następująco:
W katalogu C:\Program Files\AXEL zakładamy katalog:FTPNW
W katalogu C:\Program Files\AXEL\FTPNW zakładamy katalog: Kopia
Z katalogu C:\Program Files\AXEL kopiujemy do katalogu C:\Program Files\AXEL\FTPNW\Kopia całą zawartość katalogu.
Usuwamy zawartość katalogu C:\Program Files\AXEL\FTPNW 

Uruchamiamy przeglądarkę internetową
Wpisujemy adres: www.axelfhu.com.pl
Uaktywniamy klawisz: Uaktualnienia
Klikamy lewym klawiszem myszy na numerze wersji np. 5.65.B.1
W przypadku otwarcia okna: Pobieranie pliku i zapytania: Zapisać ten program na dysku, klikamy lewym klawiszem myszy na klawisz OK.
W okienku: Zapisz w: wybieramy miejsce gdzie chcemy umiejscowić plik. Zaleca się zapisywanie w stworzonym katalogu C:\Program Files\AXEL\FTPNW
Klikamy lewym klawiszem myszy na klawiszu: Zapisz
Po ściągnięciu pliku (lub kilku plików wg zaleceń na stronie) zamykamy wszystkie okna
Upewniamy się że wszyscy użytkownicy programu “AXEL” wylogowali się z niego – tak aby nikt nie pracował w programie podczas instalacji nowej wersji programu.

W katalogu C:\Axel\FTPNW klikamy dwa razy lewym klawiszem myszy na pliku który przed chwilą pobraliśmy
Zaznaczamy wszystkie pliki, które znajdują się w oknie. Z menu Plik wybieramy opcję wyodrębnij.
W otwartym oknie na pytanie gdzie rozpakować wskazujemy mu miejsce gdzie znajduje się aplikacja (C:\Program Files\AXEL lub do katalogu, w którym zainstalowany jest program na serwerze ).
Jeśli występuje błąd kopiowania, oznacza to, że któryś z użytkowników nie zakończył pracy z programem.
Uruchamiamy program (JAKO ADMINISTRATOR WINDOWS- PRAWY PORZYCISK MENU MYSZKI) na jednym stanowisku, najlepiej na serwerze.
Jeżeli program otworzy się w oknie logowania z użytkownikiem “Konwersja” należy wpisać hasło konwersji (podane przez operatora w firmie AXEL )
Następnie możemy się zalogować do programu.
Pierwsze uruchomienie programu – na każdym stanowisku pracy – będzie trwało kilka minut.
Pozwalamy innym użytkownikom sieci na korzystanie z programu.

Powrót